Înscriere în clasa pregătitoare

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE
SCOALA GIMNAZIALĂ,, MIHAI EMINESCU VALEA MARE ”
ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Vom avea o clasă la secția română.

ÎNSCRIERE
Fiecare părinte, care vrea să-și înscrie copilul în clasa pregătitoare în unitatea noastră școlară se poate prezenta la secretariatul unității în perioada 29 martie – 28 aprilie, zilnic între orele 8-16.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

1. Cerere – tip – completat online sau la secretariat
2. Copie și original după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal; părinții divorțați depun la secretariat și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
3. Copia și original al certificatului de naștere al copilului
4. Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare: recomandare de la grădiniţă / evaluarea psihosomatică (acolo unde este cazul)
5. Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)
6. Adeverință medicală pentru reînscrierea în colectivitate – de la medicul de familie (se depune în septembrie)
7. Aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate – de la medicul de familie (se depune în septembrie).

Împreună pentru educația unei noi generații!